TAKAKU TOMOKI×YOSHIRO HIGAI インタビュー VOL 3: YOSHIRO HIGAI|PRODUCT OFFICIAL BLOG